Den laskavosti

Letošní Den laskavosti jsme museli v naší mateřské škole pojmout jinou formou než loni. Děti ze všech tříd vybraly ze svých obrázků ty nejkrásnější a poslaly je seniorům v Domově důchodců. Přejeme jim hodně zdraví a už se moc těšíme, až budeme moci „naše“ seniory osobně potěšit naší návštěvou.