Andělské a čertovské rojení

Celý týden si děti užívaly v přestrojení za čerty a potom i anděle v poznávání těchto nadzemských bytostí. Vžití se do role čertů nebo andělů bylo velmi autentické a čertí nebo andělské tance a písně byly velmi rozdílné. A pak už bylo jen těšení se na skutečného Mikuláše. Děti z Berušek se jeden den, proměnily v malé čertíky a druhý zase ve spousty krásných andělů. A když přišel Mikuláš, byla velká radost vidět v jejich dětských očích.