Tři králové

Den laskavosti

Beseda o kroji

Aktivity v MŠ

Koledování

Mikuláš v MŠ

Divadlo v MŠ

Hody v MŠ

Beseda o kroji