První mateřskou školu v Buchlovicích zřídili majitelé buchlovského velkostatku Ferdinanda a Leopold Berchtoldovi v domě čp. 208 na Suchém řádku, zakoupeném v roce 1917 od manželů Drahorádových. V této budově od roku 1869 sídlil Čtenářský spolek Buchlov, který tu provozoval i spolkovou nálevnu. Mateřská škola předtím již nějaký čas provizorně fungovala, na základě povolovacího výnosu c. k. Školní zemské rady v Brně z roku 1917, na náměstí v panském domě čp. 10, odkud se přestěhovala do adaptovaného domu čp. 208.

Vydržovatelkou školy se stala až do roku 1945 Ferdinanda Berchtoldová, jež ustanovila pěstounky z řad sester řádu sv. Hedviky. Tyto za svou práci dostávaly malý deputát a velmi malý plat. Mateřská škola měla zprvu jen jednu třídu. O další prostory s příslušenstvím byla rozšířena po několikaměsíční adaptaci budovy v roce 1930. Po konfiskaci Berchtoldova majetku v roce 1945 vydržovala školu s řádovými sestrami obec. Po reorganizaci republikového školství v roce 1948 se stala školkou státní a o její správu se starala obecná škola s ředitelem Juliem Jelínkem, coby správcem. Zároveň byla odvolána dosavadní pěstounka, řádová sestra Ludmila Matonohová, a na její místo ustanovena okresním školním výborem učitelka Hermína Dvořáčková. Nově upravená a vymalovaná budova ve školním roce 1948-49 přijala celkem 54 zapsaných dětí, z toho 26 chlapců a 28 děvčat. K učitelce Dvořáčkové v té době přibyla kolegyně Marie Bezchlebová.

Součástí mateřské školy byla ve dvorním traktu kuchyně s jídelnou, na dvoře sklep s otevřeným přístřeškem a posezením, velká dřevěná houpačka v sousedství studny opatřené litinovou pumpou. Hračky byly ukládány na půdě dvorní části školky.

Počátkem sedmdesátých let se v Buchlovicích začalo s intenzivní výstavbou bytových a rodinných domů v lokalitě Váhovy a s narůstajícím počtem dětí bylo nutné řešit i náhradu již prostorově a hygienicky nedostatečné budovy mateřské školy. V roce 1972 bylo rozhodnuto o zbourání staré budovy na Suchém řádku i se sousední tzv. Benešovou vilkou. Na jejich místě vystavěl národní výbor, za vydatné pomoci spoluobčanů během tzv. akcí Z, novou moderní budovu školky, otevřenou v prosinci 1973. Škola se skládá ze tří tříd, školní jídelny, zázemí a sociálního zařízení, přičemž jídlo je přiváženo z kuchyně buchlovické základní školy. Budova i přilehlou zahradou a hřištěm byly v minulých letech nákladem městyse Buchlovice a za pomocí dotací postupně zrekonstruovány, zatepleny a revitalizovány. Drobnější práce pokračují dále.

 •  Ředitelé mateřské školy
 • Julius Jelínek, správce (spol. s obecnou školou)  1948 -1949
 • Zdenka Minková                                                       1949 -1951
 • Vlasta Zamazalová                                                    1951-1952
 • Cyrilka Heliová                                                         1952
 • Olga Kašpárková                                                       1952 -1953
 • Zdeňka Šlosarová-Krejčířová                                  1953 -1955            
 • Františka Ingrová                                                      1955
 • Anežka Vránová                                                        1955 -1959
 • Olga Kašpárková                                                       1959 -1970
 • Ludmila Hřibňáková                                                 1970 -1972
 • Jana Světlíková                                                          1972 -1981
 • Veronika Schwarczová                                             1981-1983
 • Věra Cilečková                                                          1983 -1990
 • Iva Klimešová                                                            1990 -1996
 • Anna Petrášová 1996 – 1997
 • Jitka Němečková                                                      1997 – 2013
 • Miroslava Klímová (spol. se základní školou)      2013 – dodnes

zapsal Bořek Žižlavský

Mateřská škola 1918
Mateřská škola 1918
Mateřská škola první pol. 40.let
Mateřská škola první pol. 40.let
Mateřská škola konec 50. let
Mateřská škola konec 50. let
Mateřská škola 1961 - 1962
Mateřská škola 1961 – 1962
Mateřská škola v roce 1968
Mateřská škola v roce 1968
Dvůr mateřské školy v roce 1968
Dvůr mateřské školy v roce 1968
Stavba nové mateřské školy roku 1972
Stavba nové mateřské školy roku 1972
Bourání staré mateřské školy v roce 1973
Bourání staré mateřské školy v roce 1973
Novostavba mateřské školy roku 1973
Novostavba mateřské školy roku 1973