Historie mateřské školy

První mateřskou školu v Buchlovicích zřídili majitelé buchlovského velkostatku Ferdinanda a Leopold Berchtoldovi v domě čp. 208 na Suchém řádku, zakoupeném v roce 1917 od manželů Drahorádových. V této budově od roku 1869 sídlil Čtenářský spolek Buchlov, který tu provozoval i spolkovou nálevnu. Mateřská škola předtím již nějaký čas provizorně fungovala, na základě povolovacího výnosu c. k. Školní zemské rady v Brně z roku 1917, na náměstí v panském domě čp. 10, odkud se přestěhovala do adaptovaného domu čp. 208.

Historie základní školy

Minulost buchlovického školství je ve své nejstarší době spjata s jednotou bratrskou. V 16. a počátkem 17. století se k této víře hlásili, až na malé výjimky, téměř všichni obyvatelé Buchlovic a buchlovského panství. V obci od počátku 16. století fungoval bratrský sbor, později přeměněný v kapli sv. Alžběty, jejíž budova dnes slouží jako smuteční obřadní síň. V sousedství existovala i bratrská škola, která dle tradice sídlila v nynější Hřbitovní ulici, v čp. 14. Její původní stavba byla zbourána v 70. letech minulého století, a tak se nám její podoba zachovala pouze na fotografiích.