Zahájení školního roku 2023/2024

Školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4. září.

Pondělí 4. 9. 2023

Slavnostní zahájení pro žáky 1. třídy

09.00 – Sala terrena v zámku Buchlovice

10.00 – společné setkání v 1. třídě (ZŠ Buchlovice)

10.30 – informační schůzka pro rodiče žáků 1. třídy  (ZŠ Buchlovice)

Slavnostní zahájení pro žáky 2. – 9. třídy

08.00 – 09.30 – ZŠ Buchlovice

Pro přihlášené bude oběd 4. 9. 2023 vydáván od 11.30 do 12.30 hod.

Úterý 5. 9. 2023

1.třída

07.50 – 10.35 – 3 vyučovací hodiny

Od 10.35 – školní družina

2. – 5. třída

07.50 – 11.30 – 4 vyučovací hodiny

6. – 9. třída

07.50 – 12.25 – 5 vyučovacích hodin

Středa 6. 9. 2023

  • vyučování dle rozvrhu