Vyúčtování nevyčerpaných plateb za školní rok 2019-2020

Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že veškeré přeplatky u žáků 1. – 8. třídy (např. za školní družinu, školní klub, lyžařský výcvik atd.) budou vyúčtovány a vašim dětem vráceny v měsíci září.

Vyúčtování financí pro žáky 9. třídy (školní klub, příspěvek Spolku rodičů, školní čipy) proběhne v měsíci červnu. Přesný termín bude žákům včas sdělen.

Děkujeme za pochopení.
Vedení ZŠ a MŠ Buchlovice