Výsledky zápisu do 1. třídy

Seznam dětí přijatých k povinné školní docházce pro školní rok 2021 – 2022 k datu 15. 5. 2021.

Základní škola a Mateřská škola Buchlovice prostřednictvím své ředitelky, rozhodla podle ustanovení § 49 odst. 1, §165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

Děti s registračním číslem:

 • Zap/ZS/02/2021
 • Zap/ZS/04/2021
 • Zap/ZS/05/2021
 • Zap/ZS/06/2021
 • Zap/ZS/07/2021
 • Zap/ZS/08/2021
 • Zap/ZS/09/2021
 • Zap/ZS/15/2021
 • Zap/ZS/16/2021
 • Zap/ZS/17/2021
 • Zap/ZS/18/2021
 • Zap/ZS/19/2021
 • Zap/ZS/21/2021
 • Zap/ZS/26/2021
 • Zap/ZS/29/2021
 • Zap/ZS/30/2021

jsou přijaty

od 1. 9. 2021 do 1. ročníku k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Buchlovice.

V z. Mgr. Alena Mikulíková, Zástupce statutárního orgánu

Mgr. Radka Minaříková, ředitelka ZŠ a MŠ Buchlovice

(Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout u Mgr. Aleny Mikulíkové nebo vám budou vydány na červnové schůzce s třídní učitelkou budoucí 1. třídy.)

Datum vyvěšení: 15. 5. 2021