Vydávání obědů pro žáky vzdělávající se distančně

Třída, která se povinně vzdělává distančním způsobem, má nárok na oběd za dotovanou cenu. Pro oběd si žák přijde pouze ve vymezeném čase.

Oběd bude připraven v jednorázové nádobě. Vydávat se bude u zadního vchodu školní kuchyně.

Třída, která se bude nacházet v karanténě a bude se vzdělávat distančním způsobem, má nárok na oběd za dotovanou cenu. Pro oběd si přijde zákonný zástupce žáka pouze ve vymezeném čase.

Oběd bude připraven v jednorázové nádobě. Vydávat se bude u zadního vchodu  školní kuchyně.

Výdej obědů každý den pro jednotlivé třídy :

  • Zákonní zástupci 3tř. – 11:45 hod – 12:00 hod.
  • Žáci 8 tř. – 12:00 -12:15 hod.
  • Žáci 9 tř. – 12:15 – 12:30 hod.

Oběd lze přihlásit nejpozději v úterý ráno, tj.13. 10. 2020 pouze na tel.572 595 243 nebo přes internet. objednávání stravy.

Žádáme o dodržování rozestupů 2 metry!