Svatomartinská centra aktivit

Přípravu na hody jsme ve 2.B vzali pěkně od podlahy. Právě na tento týden nám vyšla centra aktivit a tématem byl svátek svatého Martina a Martinské hody v Buchlovicích. Na začátku týdne jsme si zopakovali legendu, která se s Martinem pojí. Potom jsme se každý den po velké přestávce rozdělili do skupinek a pracovali na zadaných úkolech. 

V centru čtení a psaní jsme o Martinovi vyplňovali pětilístek (metoda, která pomáhá dětem zamyslet se a vystihnout co nejvýstižněji informace o popisovaném jevu – v tomto případě sv. Martinovi). Dalším úkolem bylo čtení s tajenkou. V matematice si děti zase vybíraly z nabídky pracovních listů a jejich hlavním cílem bylo dokončit, co začnou. V ateliéru se děti seznámily se slováckým ornamentem a vybraný ornament se snažily pečlivě vybarvit pastelkami – zjistily, že to není taková sranda a jde to poměrně pomalu, když pracují pečlivě. Nakonec v pokusech a objevech zhlédly krátká videa z hodů a jejich úkolem bylo co nejpřesněji a nejpodrobněji popsat, co se vlastně o Martinských hodech děje, kdo se účastní atp. Všechny informace zapsaly, zakreslily a v hodnotícím kroužku prezentovaly svou práci ostatním spolužákům.

Práce se moc dařila. Bylo vidět, že toto téma je všem blízké a na hody se moc těší.