Školní klub

Informace ke kroužkům

V rámci školního klubu nabízíme následující kroužky:

 • Kroužek anglického jazyka (1. třída)
 • Badatelský klub (4. – 6. třída)
 • Malý kuchařík (5. třída)
 • Florbal mladší žáci (1. stupeň)
 • Florbal starší žáci (2. stupeň)
 • Příprava na studium (9. třída)
 • Malý cukrář (žáci ZŠ)
 • Jóga pro děti (2. – 3. třída)
 • Keramika (1. třída)
 • Školní hudební skupina (žáci ZŠ)

Nabídka mimo školní klub:

 • Včelaříci (žáci ZŠ)

Podrobnější informace včetně přihlášky naleznete v příloze.