Školní focení

Fotografování tříd, jednotlivců a skupin proběhne v pátek 9. 6. 2023 během dopoledního vyučování.

Kdo bude chtít samostatnou malou fotografii s kamarády, sourozenci apod., nechť prosím vyplní krátké potvrzení, ve kterém uvede jména žáků, se kterými se bude chtít zvlášť vyfotit, a podepsané od rodičů přinese během příštího týdne třídní učitelce.