První třída startuje…

Už uběhly celé 2 týdny, kdy našich 19 prvňáčků usedlo poprvé do školních lavic. Čekala je spousta nových zážitků, podnětů, ale i úkolů a povinností, které pro ně jistě byly nezapomenutelné, mnohdy i náročné.

Ví, jak se bezpečně dostat do školy, nezabloudí ani ve spleti školních chodeb a zorientovali se i v denním režimu školáků. Za tyto 2 týdny poznali nové kamarády, učitele i vychovatele. S nadšením se vrhají do všech nových úkolů, zvládnou pracovat samostatně, ve dvojicích a troufáme si i na skupinové úkoly, kterými se postupně připravujeme na centra aktivit.

Naším třídním maskotem a průvodcem se stal pejsek Charlie a denně se setkáváme také s Aničkou a Matějem, kteří nás provádí výukou českého jazyka i matematiky. Každé ráno se těšíme na ranní zprávu, často doplněnou o zajímavý úkol. Brzy se již dostaneme ke čtením prvních písmen a slov a moc se těšíme, až budeme moct sdílet naše další pokroky a školní dobrodružství.