První školní den

Dne 1. září proběhlo slavnostní zahájení školního roku 2022/2023.

Žáci 2. až 9. třídy zahajovali výuku společným setkáním na školním dvoře a pokračovali prací v kmenových třídách.

Žáci 1.A a 1.B zahajovali školní docházku v sala terreně v zámeckém parku. Doprovázeni rodiči, paní učitelkou Bublíkovou a paní vychovatelkou Vackovou se pak přesunuli do školy a tam měli možnost si prohlédnout své nové třídy – třídu žabiček a soviček – a pohrát si ve školní družině.

První školní den všem uběhl rychle a bylo milé potkat jak všechny nové těšící se prvňáčky, tak všechny „staré známé tváře“.