První školní den

Dne 4. 9. 2023 jsme v naší základní škole zahájili nový školní rok. První kroky našich žáků vedly do školního dvora, kde proběhlo společné slavnostní zahájení pro 2. – 9. třídu. Druhou vyučovací hodinu pak žáci strávili ve svých kmenových třídách.

Žáci první třídy zahajovali svou školní docházku v Sala terreně, odkud se pak přesunuli do školy, aby si konečně prohlédli svoji novou třídu, a nakonec si mohli pohrát i ve školní družině.