Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února do 21. března 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

  • dětí v mateřské škole
  • o dětí v přípravné třídě
  • o žáků 1. a 2. ročníků základní školy
  • o žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
  • o dětí v přípravném stupni základní školy speciální
  • o žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
  • o žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
  • o ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu

Více informací najdete v pokynu MŠMT.