„Problémy našich dětí.“ – přednáška pro rodiče

Školní poradenské pracoviště Základní školy Buchlovice pořádá pro rodiče přednášku „Problémy našich dětí.“ Přednášku povede Dis. Radek Palacký, který ve škole s dětmi pracuje v rámci preventivních programů.

Přednáška bude zaměřena na aktuální problémy dětí, např. sociální sítě, počítačové hry, smartphony, kyberšikana, bezpečnost dětí na počítači a rád zodpoví i Vaše případné otázky.

Problémy našich dětí.