Přírodovědný klokan

Žáci 8. a 9. třídy se 13.10. zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan – kategorie Kadet (8. + 9. třída). Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci a jejím cílem je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Žáci si prověřili své znalosti z matematiky, fyziky, přírodopisu a zeměpisu.

Nejúspěšnější řešitelé naší školy:

  1. Michal Švec (9. třída)
  2. Vojtěch Pikner (8. třída)
  3. Vojtěch Krystýnek (9. třída)