Oznámení – školní jídelna

Školní  jídelna oznamuje zákonným zástupcům a žákům, budou-li se stravovat ve školní jídelně ve školním roce 2023/2024, ať se přihlásí do středy 30.8.2023 do 14 hod.:

  • internetové objednávání stravy /ZŠ a MŠ Buchlovice, školní jídelna, stravovací systém/
  • email: saratova@zsbu.cz nebo na tel. 572 595 243.

 Pro přihlášené žáky se začne vařit od pondělí 4. 9. 2023. Výdej od 11.30 do 12.30 hod..

Zákonní zástupci žáků 1. třídy se přihlásí a zakoupí čip v ceně 100,-Kč u vedoucí školní jídelny v pondělí 4. 9. 2023 při návštěvě Základní školy.

POZOR ZMĚNA PLATEB ZA OBĚDY!

Od 1. 9. 2023 budou obědy hrazeny pouze:

  • příkazem k inkasu
  • ve výjimečných případech v hotovosti v kanceláři ZŠ a MŠ Buchlovice, Komenského 483, Buchlovice.