Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Vážení rodiče, po pečlivém uvážení vyhlašuji v souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, z provozních důvodů a vzhledem k současné epidemiologické situaci volný den ve dnech 18. a 19. listopadu 2021.  

Činnost školní družiny bude zajištěna od 7:00 – 16:00 pro přihlášené žáky přípravné, první a druhé třídy, kteří o ni nahlásí svůj zájem vedoucí školní družiny nejpozději dne 16.11.2021. Pro tyto děti bude také zajištěn oběd ve školní jídelně. 

Ředitelské volno bylo projednáno se zřizovatelem. 

Děkujeme za pochopení 

Mgr. Radka Minaříková, ředitelka školy