Od startu k cíli

V pátek 8. 9. 2023 pořádali Skauti Buchlovice pro žáky naší školy tradiční závody nazvané “Od startu k cíli”. Účastnili se jich žáci 2. – 5. třídy a v soutěžních dvojicích měli předvést své znalosti o přírodě (poznávali rostliny a zvířata), paměťové i pohybové dovednosti a všeobecné znalosti. K tomu všemu museli ještě zvládnout za co nejrychlejší čas splnit všechny tyto úkoly na cca 3kilometrové trase.

Dopoledne strávené pod hradem Buchlovem se nám velmi vydařilo, počasí bylo slunečné, nálada dobrá a radost z vítězství veliká. V kategorii 2. tříd zvítězila dvojice A. Urbánková a N. Pazderová, mezi žáky 3. třídy byli nejlepší M. Raštica a A. Konečná, ze 4. třídy byli nejlepší M. Žufánek a Z. Palečková a mezi žáky 5. třídy, kteří se letos účastnili závodu naposledy, zvítězily D. Dvořáková, A. Jakšíková a N. Maděrová.

Velké poděkování patří organizátorům – žákům 8. třídy, kteří připravili i uklidili celou trasu a vypomáhali na jednotlivých stanovištích. Děkujeme také paní učitelce Jakšíkové, která nachystala diplomy a ceny pro vítěze a věnovala přípravě závodu spoustu času.