Obědy pro žáky navštěvující pracovní skupiny – 26. 6. 2020

Vážení zákonní zástupci,
poslední den školního roku v ZŠ Buchlovice tj. pátek  26. 6. 2020, budou mít všichni žáci ze skupin chodících do ZŠ odhlášený oběd.

Pokud budete mít zájem o oběd na tento den, prosím o přihlášení do úterý 23. 6. 2020 do 14 hod. 

Šaratová M. vedoucí ŠJ