Konverzace v angličtině s rodilým mluvčím

Ve spolupráci s Jazykovým a vzdělávacím centrem EASYSPEAK připravujeme pro žáky osmých a devátých tříd zpestření výuky angličtiny formou online konverzace s rodilým mluvčím. Jednotlivé lekce (45 minut) budou probíhat vždy v jeden den v měsíci počínaje říjnem 2021 a konče červnem (včetně) 2022.

www.easyspeak.cz