Informace pro zákonné zástupce žáků 2. stupně

Vážení rodiče,
v souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách a s pokyny MŠMT stanovenými dopisem ministra školství Roberta Plagy a závazným manuálem MŠMT rozhoduji v rámci svých pravomocí takto:

Žákům 2. stupně ZŠ bude umožněna přítomnost v naší základní škole z těchto důvodů:

  1. Individuální konzultace žáků s učitelem v souvislosti s potřebou objasnění učiva, zadávání samostatných úkolů atd., a především v souvislosti s uzavíráním klasifikace za 2. pololetí.
    K těmto konzultacím budou žáci vyzváni vyučujícími jednotlivých předmětů prostřednictvím Bakalářů.
    Žáci si dle své vlastní potřeby mohou konzultace s vyučujícími samozřejmě dohodnout také, vždy po předchozí domluvě emailem, telefonem.
  2. Třídnické hodiny, ve kterých dojde k odevzdání učebnic a vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků. Harmonogram oznámí prostřednictvím Bakalářů třídní učitelé.
  3. Účast na dobrovolném fotografování tříd – nutný souhlas rodičů. Opět budete předem informováni o termínu a podmínkách akce.
  4. Závěrečné předání vysvědčení, rozloučení se žáky 9. třídy.

Výuka pracovních skupin nebude na 2. stupni realizována.
Od 8. 6. 2020 začíná v naší škole 1. etapa úpravy rozvodů internetových sítí a učebny 2. stupně budou mimo provoz.
Od 8. 6. 2020 se i žáci 9. třídy vracejí ke způsobu distanční výuky.

Případné dotazy zodpoví zástupce statutárního orgánu Mgr. Alena Mikulíková.

V Buchlovicích 2. 6. 2020

Mgr. Alena Mikulíková