Informace pro veřejnost

Z důvodu výskytu onemocnění covid-19 v naší škole byly rozhodnutím KHS Zlín v pátek 11. 9. 2020 uzavřeny některé třídy ZŠ a MŠ.

V karanténě jsou pouze děti z daných tříd, ne jejich rodinní příslušníci. Vedení školy úzce spolupracuje s KHS Zlín a řídí se jejími pokyny.

Veškeré informace pro rodiče žáků ZŠ najdete v elektronické žákovské knížce – Bakaláři, kde budou zprávy průběžně doplňovány.

Informace pro rodiče dětí z MŠ, které jsou v karanténě, byly předány telefonicky. Ostatní zveřejní vedení MŠ v pondělí.

Děkujeme za podporu a porozumění.
Vedení ZŠ a MŠ