Informace pro rodiče – změny v provozu ZŠ a MŠ Buchlovice

Na základě metodického pokynu vydaného MŠMT (k prostudování na webových stránkách MŠMT) informujeme rodiče o důležitých změnách v provozu školy v tomto školním roce.

Obecné:

 • Musíme aktualizovat veškeré kontakty na zákonné zástupce – emailové adresy, telefonní čísla.
 • Jako základní informační kanál PRO RODIČE stanovujeme elektronickou žákovskou knížku (Bakaláři – rodiče budou mít vlastní vstupní kód).
 • Formou dotazníku budeme zjišťovat technické možnosti žáků v případě znovuzavedení distanční výuky.
 • Budou zrušeny společné akce školy – paluba, výchovné programy, soutěže
 • Pohyb zákonných zástupců v budovách školy je omezen, předávání a vyzvedávání žáků  bude u vchodu u SB, NB.
 • Pohyb žáků po škole bude omezen, pouze nutné přesuny do odborných učeben, na TV, do jídelny, ŠD (přestávky budou trávit ve třídách).

Hygienické:

 • zvýšení desinfekce, mytí rukou, větrání prostor
 • nadstandardní úklid
 • změny ve způsobu vydávání obědů – žáci si nemohou sami nalévat polévku, pití…
 • třídy budou mít vyhrazené sekce v jídelně, kde budou pravidelně sedávat
 • v budově školy se dospělí návštěvníci pohybují s rouškou

Distanční výuka:

 • žáci se naučí pracovat v programu OFFICE 365 TEAMS, kam budou zadávány úkoly i v průběhu prezenční výuky
 • smíšená výuka – bude-li víc jak polovina žáků třídy nařízením KHD v karanténě, budou se tito vzdělávat distančně, ostatní prezenčně
 • bude-li v karanténě celý kolektiv, škola (nařízením KHS), bude probíhat distanční výuka
 • rodiče jsou povinni v případě nutnosti omlouvat žáky z distanční výuky třídnímu učiteli – emailem nebo na adrese info@zsbu.cz, SMS na tel. 774 595 291
 • distanční výuka je povinná i v mateřské škole, je-li uzavřena z důvodu karantény třída předškoláků

Požadavky na zákonné zástupce:

 • sledovat informační kanály školy – webové stránky, Bakaláři
 • podat informace o kontaktech, včetně zodpovědné 3. osoby (viz dotazník)
 • podat informace o technických možnostech žáka v případě distanční výuky (viz dotazník)
 • v případě podezření na onemocnění covid-19 neodkladně vyzvednout dítě ze školy
 • omlouvat včas žáky z výuky – nejen v době distanční výuky
 • je-li žák chronicky nemocen (alergik) s příznaky zaměnitelnými s onemocněním covid19, předat třídnímu učiteli potvrzení od lékaře, že má žák chronické onemocnění – do 4. 9. 2020
 • v případě nejasností ze strany zákonných zástupců, kontaktovat vedení školy, aby mohlo dojít k včasnému řešení nastalé situace
 • v případě změny situace – viz semafor MZd – a doporučení roušek v prostorách školy, zajistí zákonní zástupci dostatek roušek svým dětem