Informace k provozu ZŠ a MŠ Buchlovice od 18. 11. 2020

 • Od 18. 1. 2020 se obnovuje povinná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku.
 • Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy 1. a 2. třídy se neslučují, ani jinak neprolínají).
 • Organizovaný příchod (tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky 1. a 2. třídy): škola se otevírá v 7:30 hodin, je zajištěn dohled vychovatelů.
 • Výuka bude probíhat podle rozvrhu. Hodina Hv bude využita k doplnění a procvičování probíraného učiva. V hodinách Tv za příznivého počasí budou děti chodit ven.
 • V průběhu výuky budou učebny pravidelně větrány.
 • Po skončení výuky budou třídy desinfikovány speciálním ozónovacím zařízením.
 • Děti budou mít s sebou 3 ochranné prostředky dýchacích cest-nosu a úst (rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének) v jednom sáčku a druhý sáček použijí k odložení použitých roušek.
 • Na oběd ve školní jídelně budou chodit vždy žáci jedné třídy společně za dodržení pokynů pro školní stravování (rozestupy mezi stoly, maximální počet dětí u stolu, roušku žáci odkládají pouze po dobu konzumace stravy).
 • Odpolední školní družina bude fungovat ve dvou homogenních odděleních (pro 1. a 2. třídu samostatně).
 • V případě potřeby bude otevřena i ranní družina – je potřeba co nejdříve nahlásit zájemce.
 • Další pokyny ohledně výuky upřesní třídní paní učitelky.