Hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Při závěrečném hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí se řídíme vyhláškou MŠMT z 27. 4. 2020 (211/2020 Sb.).

Při hodnocení žáků vycházíme z:

  1. Přednostně z podkladů (známek) získaných  ve  druhém pololetí do 10. 3. 2020.
  2. Pouze podpůrně – pokud žák aktivně plnil úkoly během distanční výuky, bude to v závěrečném hodnocení kladně zohledněno.
  3. Pouze podpůrně – z hodnocení za 1. pololetí školního roku 2019/2020

Vyučující jednotlivých předmětů informují prostřednictvím elektronické žákovské knížky zákonné zástupce žáků, u kterých je potřeba pro uzavření známky ještě dodat doplňující podklady, popřípadě proběhnou individuální konzultace.

Sledujte proto pravidelně zprávy v elektronické žákovské knížce.

Klasifikace se uzavírá k 19. 6. 2020.

Mgr. Alena Mikulíková
Zástupce statutárního orgánu
ZŠ a MŠ Buchlovice