Exkurze do místní knihovny

Exkurze 8. třídy do místní knihovny

V úterý 3. května vyrazili žáci 8. třídy na hodinovou exkurzi do místní knihovny. Paní knihovnice, Mgr. Dagmar Možná, si pro ně připravila sympatické povídání o tom, co všechno obnáší práce knihovníka/knihovnice, seznámila žáky s chodem místní knihovny a nalákala je, aby k ní zavítali i ve svém volném čase.

Všichni žáci si kromě vyslechnutí přednášky s následnou diskuzí vyzkoušeli orientovat se v regálech a vyhledat v nich jednu určenou knihu, prohlédli si knižní fond místní knihovny a mohli jej porovnat s vybavením školní knihovny.

Doufáme, že do místní knihovny zavítáme v letošním školním roce i s jinými ročníky ZŠ.