Buchlovská olympiáda

Pořadatelé z buchlovických spolků se dali dohromady a společně si pomáhají při organizaci 1. ročníku Buchlovské olympiády – přijděte je svou účastí s rodiči podpořit…

Vítězové budou za výkony na 1. ročníku Buchlovské olympiády náležitě oceněni.

Podmínkou vyhodnocení po třídách však je, aby soutěžilo z jedné třídy nejméně 5 závodníků…