Zábavná výuka zlomků v 5. třídě

Zábavná výuka zlomků v páté třídě a navíc, nebudete mít ani hlad!

Stačí, aby paní učitelka upekla buchtu, přinesla ji do hodiny matematiky, my jsme přesně určili rozměry a mohli spravedlivě rozdělit buchtu pro celou třídu. To znamená, že všichni dostaneme stejný kousek.
Už si budeme pamatovat, že řez nožem je vlastně zlomková čára, představuje dělení. Počet stejných dílů buchty odpovídá počtu všech dětí ve třídě. Podle toho se i zlomek jmenuje. Je to ta část zlomku, která je pod zlomkovou čarou a říkáme jí jmenovatel.  A kolik už dílků bylo rozdáno, to nám určuje hodnota nad zlomkovou čarou. Tato část zlomku se označuje jako čitatel (počítáme, kolik vlastně dílků buchty bylo už snědeno). My jsme se nakonec dostali ke stejné hodnotě v čitateli i jmenovateli. A závěr našeho počínání v této hodině matematiky? Všechny dílky buchty jsme snědli, náramně si pochutnali a navíc, pochopili jsme, co vlastně zlomek je, co znamená něco dělit, odebírat od celku a jak to všechno pojmenovat a zapsat. Ríša Maděra