Vlastivěda trochu jinak…

V hodinách vlastivědy se žáci 4. ročníku seznámili s osobností husitského krále Jiřího z Poděbrad. Dozvěděli se i o jeho snahách o spojenectví mezi národy Evropy v boji proti Turkům. Tehdy to nevyšlo…

I dnes nás trápí různé problémy, které je třeba řešit a hledat si pro to správné spojence.

Žáci 4. třídy dostali tento netradiční úkol. V rámci distanční výuky si doma měli vyrobit dopis – poselství, které bude obsahovat problém, na  který by chtěli upozornit své okolí, navrhnout řešení…

Na výsledky jejich práce se podívejte ….

Mgr. Alena Mikulíková