Slavnostní den pro žáky 9. třídy

Ani ranní déšť nezkazil náladu našim absolventům, jejich rodičům, ale ani nám učitelům, kteří jsme se sešli v zámecké obřadní síni, kde proběhlo tradiční rozloučení s předáváním vysvědčení a dalších ocenění.

Chlapci a děvčata dostali dárky od Městyse Buchlovice, Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Buchlovice i od třídní učitelky. Čtyři žáci dostali dárkové poukazy za vzornou reprezentaci školy a výborné studijní výsledky.

Přejeme  našim absolventům hodně úspěchů v dalším životě.