Řecké divadelní masky – 6. třída

I v době distančního vzdělávání se snažíme, aby učení žáky bavilo, aby nebylo jednotvárné a aby si ho žáci dokázali dobře přiblížit na konkrétních činnostech.

S žáky 6. třídy jsme v dějepise probírali starověké Řecko. Herci v řeckém divadle používali ke hraní divadelní masky. I přes obtíže distanční výuky dokázaly děti v rámci mezipředmětových vztahů vyrobit doma tyto krásné modely řeckých masek.

Mgr. Helena Šmolová