Projektový den v ZOO Zlín

V pátek 17. září opustili žáci 7. a 8. třídy školní lavice a odjeli se vzdělávat do ZOO Zlín v Lešné. Odborní pracovníci zoologické zahrady jim ve spolupráci s pedagogy naší školy připravili projektový den. Během výukových programů „V Africe je pěkně horko!“ a „Etologie“ měli možnost pozorovat v přímém přenosu chování žiraf, pštrosů, prasat savanových, hyen, surikat, dželad a slonů a dozvědět se o jejich životech řadu zajímavostí.

V druhé části dopoledne byli žáci rozděleni do pracovních skupin. Každá skupina obdržela dva pracovní listy a vydala se plnit zadané úkoly do pavilonů nebo k jednotlivým expozicím zvířat. Žáci vyhledávali potřebné informace na vystavených tabulích a cedulkách, nebo je zjišťovali přímým pozorováním zvířat. Při plnění úkolů využívali také své zeměpisné a přírodopisné znalosti, získané během vyučování ve škole.

Zážitky z celého dne navíc nepokazilo ani počasí. Takže zbývá už jen dodat, že projektový den byl určitě zajímavou a přínosnou součástí výuky přírodopisu a zeměpisu.