Prohlídka Stojanova gymnázia

Ve čtvrtek 19. prosince měli žáci 7., 8. a 9. třídy možnost si prohlédnout Stojanovo gymnázium, Velehrad jako součást přípravy na volbu povolání.

Náš průvodce ukázal žákům aulu, učebny, odpočinkovou místnost, jídelnu i sklepy. Ne každá škola se může pyšnit nádhernou barokní výzdobou nebo kazatelnou ve školní jídelně.

Kromě samotné prohlídky se žáci seznámili s obsahem studia i pestrou nabídkou volnočasových aktivit, které tato škola svým studentům nabízí.

Zájemci o studium mají možnost navštívit den otevřených dveří v pátek 10. ledna 2020 od 14:00 do 18:00 a přihlásit se na přípravný kurz na přijímací zkoušky, který se bude konat 29. února 2020.