Přípravná třída na exkurzi v pěstitelské pálenici a moštárně v Buchlovicích.

V úterý 5. 10. 2021 se žáci přípravné třídy vypravili na dopolední procházku spojenou s exkurzí v pěstitelské pálenici a moštárně.

Hned ráno v 8 hodin vyrazili směr višňové sady. Cestou pozorovali v zahradách ovoce, které teď na podzim dozrává. Povídali si o různých možnostech zpracování ovoce. Protože příjemně foukal i vítr, tak poslouchali vítr v korunách stromů, hmatem zjistili, jaký povrch má kůra na kmeni stromů. Z krásně zbarvených listů si cestou vyráběli květiny. Takto velmi příjemnou procházkou kolem višňového sadu a zahrad rodinných domů dorazili až k pálenici. Tam je čekalo velmi milé přivítání od provozovatelů pálenice. Připojili se k nim i děti z MŠ ze třídy Sluníček, které téměř současně dorazily k pálenici. Malí žáčci si měli možnost prohlédnout prostor, kde se nabírá kvas a přesunuje se do kotlů, ale i prostor, kde probíhá vypalování kvasu. Dalším prostorem, který byl velmi zajímavý byla moštárna. Protože se ale zde prováděly drobné úpravy, tak bohužel mohli vidět jen přístroje, které se k moštování používají.

Ještě jednou bychom chtěli touto cestou poděkovat panu Janu Stockmannovi za provedení prostory pálenice a moštárny a za moc krásné povídání o všem, co se děje při zpracovávání ovoce.