Pravěcí hrnčíři

V dějepisném semináři se žáci 6. třídy podrobněji seznamují také s historii osídlení našeho regionu. Podle archeologických nálezů na Holém kopci spadala naše oblast do okruhu lužické kultury. Pro každý kulturní okruh byla typická určitá keramika – tvar, zdobení apod.

Získané poznatky si žáci vyzkoušeli prakticky a alespoň na malou chvíli se stali pravěkými hrnčíři. Vyzkoušeli si ruční výrobu nádob. Vyráběli malé modely nádob, které se pokusili také trochu vyzdobit.