Online besídka z knihovny pro 3. třídu

V úterý 13. dubna se uskutečnila první online besídka z knihovny v Buchlovicích pro žáky ze 3. třídy věnovaná spisovateli Karlu Čapkovi a jeho bratru Josefovi. Žáci se od paní Mgr. Dagmar Možné dozvěděli zajímavé informace o životě a dílech těchto autorů.

Prohlédli si knihy věnované dětem, Devatero pohádek a Dášenka čili život štěněte, ve kterých se jim nejvíce líbily ilustrace a fotografie od Josefa Čapka. Poslechli si předčítání z Josefovy sbírky „Povídejme si, děti“ a zjistili, jak vzniklo slovo „robot“, které poprvé zaznělo v dramatu R.U.R. Dále se žáci zajímali o dílo Válka s mloky, které jim paní knihovnice velmi hezky přiblížila a vysvětlila spojitost s válkou a chováním lidí.

Pro žáky bylo online setkání s paní knihovnicí příjemným zpestřením distanční výuky. V těchto besídkách „na dálku“ budeme i nadále pokračovat, protože „když nemůžeme my do knihovny, přijde knihovna k nám do školy“.