Ohlédnutí za projektem Edison

V letošním školním roce se naše škola opět zapojila do projektu Edison, který zajišťuje mezinárodní studentská organizace AIESEC.

V rámci tohoto projektu přijeli v týdnu od 16. 9. – 20. 9. 2019 do naší školy čtyři zahraniční studenti – Mariam Jachvadze z Gruzie, Dmitrii Milokhin Ruska, Ramita Chinniomphanich Thajska a Saiyam Kinra z Indie.

Naši žáci tak v průběhu celého týdne měli možnost blíže poznávat tradice, zvyky a situaci v jiných zemích. Zároveň se také zdokonalovala jejich angličtina, protože celý projekt probíhal právě v anglickém jazyce.

Projekt Edison nezahrnoval pouze dobu během vyučování, ale i po něm. V pondělí si naši zahraniční studenti společně s žáky z 8. třídy prohlédli zámecký park v Buchlovicích.

V úterý se žáci z hostitelských rodin vypravili společně se zahraničními studenty a několika učiteli do baziliky na Velehradě. Po odborném výkladu paní učitelky Heleny Šmolové o historii baziliky si všichni vyslechli krásný varhanní koncert v podání pana učitele Jakuba Macka.

Ve středu odpoledne naši hosté opět v doprovodu našich žáků navštívili společně s paní učitelkou Jakšíkovou zámek Buchlovice.

Najednou tady byl pátek a projekt Edison se chýlil ke svému konci. Rozloučili jsme se s našimi zahraničními studenty a doufáme, že si od nás odnášejí jenom pěkné vzpomínky.