Obhajoby absolventských prací

Obhajoby absolventských prací žáků 9. třídy

Povinná školní docházka pro žáky deváté třídy nekončí pouze převzetím posledního vysvědčení, ale měli by svým učitelům dokázat, že zvládnou samostatně pracovat, samostatně myslet a že zvládnou i své poznatky prezentovat před publikem. K ověření těchto dovedností slouží absolventské práce žáků 9. ročníku. Žáci si už během prosince vybírali témata, která by rádi zpracovali. V prvním pololetí si také zvolili si vedoucího práce, který jim s vypracováním absolventských prací pomáhal (usměrňováním jejich záměru a cílů práce, půjčováním studijních materiálů a dohledem nad zpracováním samotného textu absolventské práce).

Do 10. 6. žáci pilně a soustavně pracovali nejen na textové části absolventských prací, ale součástí úspěšného splnění obhajoby byla i prezentace nabytých poznatků. Proto připravovali prezentace v PowerPointu a stručný obsah své absolventské práce museli osobně přednést před odbornou komisí a svými spolužáky.

Obhajoby absolventských prací probíhaly v pondělí 20. 6. a představili se u nich téměř všichni žáci 9. třídy. Komise měla možnost vyslechnout práce na rozličná témata z přírodopisu (oční vady, úrazy a jejich ošetření, planety sluneční soustavy apod.), z fyziky (vodní elektrárny), z dějepisu (řecká mytologie), techniky (počítačový hardware, sociální sítě), sportu (kulturistika, fotbal, historie buchlovického fotbalu) nebo hudby (jazz, technika hry na bicí) a dalších oborů.

Všichni žáci si vedli dobře a dokázali srozumitelně a přehledně mluvit o tom, co ve svých absolventských pracích popisovali. Některé prezentace obsahovaly i praktické ukázky (ošetření úrazů, hra na bicí, kulturistika).

Žákům 9. třídy patří velká pochvala za jejich píli, vytrvalost a odvahu vystoupit před publikem. Tři nejlepší absolventské práce budou oceněny při slavnostním předávání vysvědčení.