Myšlenkové mapy – 9. třída

Lidský mozek nemyslí lineárním způsobem, ale vytváří tzv. asociace. Jednu myšlenku si napojuje na druhou ve formě obrázku a tím umožňuje zapamatování a vytváření asociací nových, kterým pak říkáme kreativní myšlení.

Vytvoření dobré myšlenkové mapy vyžaduje porozumění textu a schopnost práce s informacemi, které je třeba uspořádat do logických celků a graficky znázornit vztahy mezi nimi.

Žáci 9. třídy v rámci off-line výuky kreslili myšlenkové mapy na téma Ropa a Uhlí. Jak se jim to podařilo se podívejte sami.