Mimořádný sběr baterií a drobného elektra

V úterý 5. listopadu a ve středu 6. listopadu proběhly na naší škole mimořádné sběry baterií a drobného elektra. Tato akce se uskutečnila v rámci programu RECYKLOHRANÍ, ANEB UKLIĎME SI SVĚT a školní ekohlídka ji navíc vyhlásila jako mezitřídní soutěž.

V úterý 12. listopadu na společném setkání žáků celé školy – na palubě – pak ekohlídka oznámila výsledky sběrů a nejúspěšnější třídy odměnila.

Mimořádný sběr elektra

Výsledky mimořádného sběru baterií:

 1. 8. třída
 2. 3. třída
 3. 5. třída

Výsledky mimořádného sběru drobného elektra:

 1. 5. třída
 2. 9. třída
 3. 8. třída

Výsledky mimořádného sběru mobilních telefonů:

 1. 5. třída
 2. 9. třída
 3. 3. třída
Mimořádný sběr elektra a baterií

Během těchto sběrových akcí se nám podařilo nasbírat celkem:

 • 160 kg vysloužilých baterií
 • 38 mobilních telefonů
 • 4 velké sběrné nádoby drobného elektra

A co se bude se všemi nasbíranými předměty dít dál? Všechny budou odeslány v rámci programu RECYKLOHRANÍ do další soutěže a potom proběhne jejich recyklace a budou z nich znovu vyrobeny nové výrobky!

Děkujeme všem, kteří se do sběrů zapojili. Alespoň trochu jste tím pomohli naší přírodě a navíc díky Vám naše škola získá velký počet bodů, za které si můžeme z katalogu odměn zakoupit různé věci (sportovní potřeby, pomůcky do vyučování, společenské hry, …).

Mimořádný sběr elektra a baterií

Pochvala patří také těm, kteří se podíleli na organizaci sběrových akcí: školní ekohlídce – Ester Frantové a Emmě Bečákové + dalším žákům 9. třídy.