Měření objemu – 6. třída

V rámci offline výuky fyziky mohli žáci nejen vidět, ale také si vyzkoušet, jak se měří objem nepravidelných pevných těles. A opravdu si někteří žáci 6. třídy vyzkoušeli laboratorní práci v domácích podmínkách. Podívejte se jak, to zvládli: