Domácí chemický pokus – krystalizace

Pokusy se dají provádět i bez chemické laboratoře. Žáci 8. třídy měli za úkol provést doma krystalizaci soli. Pokus vyžadoval delší čas, vědecký přístup a také práci s digitálními technologiemi.

Nejprve bylo nutné připravit nasycený roztok soli. I poměrně snadný úkol má svá úskalí a přišli jsme na to, že chybami se člověk učí. Připravený roztok bylo třeba umístit na vhodné místo – pokud by bylo místo velmi teplé, voda by se vypařovala příliš rychle, pokud by bylo moc studené, voda by se naopak skoro nevypařovala. Pak už zbývalo obrnit se trpělivostí a každé tři dny chodit pozorovat růst krystalů. Každé pozorování bylo samozřejmě nutné pečlivě zdokumentovat.

Na závěr měli žáci za úkol vytvořit prezentaci, ve které měli vhodně graficky zpracovat založení pokusu, jeho průběh a závěr. Jak se jim to podařilo můžete zhodnotit sami.

Krystalizace - Petr Badin
Krystalizace - Martin Buchtík
Krystalizace - Barbora Hrušková
Krystalizace - Nela Paděrová
Krystalizace - Nikola Černá
Krystalizace - Antonín Kraus
Krystalizace - David Novotný
Krystalizace - Jakub Špalek
Krystalizace - Tobiáš Crla