HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM UHERSKÝ BROD

Které vesmírné objekty můžeme pozorovat na noční obloze v tomto ročním období?  Kolik měsíců má planeta Jupiter? Může být měsíc větší než planeta? …Odpovědi na tyto otázky, a ještě spoustu dalších zajímavostí o vesmíru se můžete dozvědět a také na vlastní oči vidět, pokud navštívíte Hvězdárnu a planetárium Uherský Brod. Této možnosti využili v rámci prosincového výjezdu školního klubu i někteří žáci 8. třídy. Do Uherského Brodu dorazili až se soumrakem a poté zde absolvovali velmi zajímavý program, který pro ně připravil vedoucí hvězdárny, pan Bc. Vít Valečka.