Druháčci v knihovně

25. února jsme se v 9.45 vydali na plánovanou návštěvu místní knihovny. S paní knihovnicí Mg. D. Možnou jsme se v minulém týdnu  dohodli na naší první návštěvě v tomto školním roce.

Paní knihovnice nás velmi pěkně přivítala a vysvětlila, jak knihovna funguje, ukázala dětem nabídku knih. Děti si mohly připravené knihy prohlédnout a také se mohly podívat a prohlédnout si tituly, které je zaujaly. Dověděly se o tom, jak se přihlásit, jak je možné půjčovat si knihy a jaké jsou podmínky knihovny.

Děti měly pro p. knihovnici připraveno překvapení: verše, které se v předcházejícím týdnu naučily a růžičku, kterou jí poděkovaly za příjemné chvilky v knihovně.

Paní knihovnice dala dětem do literárního deníku razítko s podpisem, vizitku s výpůjční dobou a dobrůtku na cestu. V buchlovické knihovně se nám moc líbilo a rádi se do ní zase vrátíme.