Den laskavosti

Laskavost je slovo, které do dnešní moderní, rychlé a mnohdy sobecké doby moc nezapadá.

Proto jsme se rozhodli tuto situaci trochu napravit. Zapojili jsme se do projektu „ Jsem laskavec“, který  probíhá již několik let a vrcholí právě Dnem laskavosti 13. 11.

V rámci tohoto projektu jsme u nás ve škole zahájili několik aktivit jako je  např. „Batůžkování“, což jsou batůžky naplněné potřebnými věcmi pro děti sociálně slabé.

V 5. třídě jsme zavedli tzv. „Laskavý podzim“, kdy se děti učí každý den splnit nějakou drobnou laskavost, kterou si zapisují do svých „laskavých kalendářů“. Dále se odměňují za jednotlivé laskavosti vkládáním děkovných špachtliček do „laskavého kapsáře“, který nám ušila jedna ochotná maminka. Na třídnických chvilkách si pak o tom, co pro nás kdo laskavého udělal, povídáme.

U příležitosti Dne laskavosti jsme se rozhodli popřát co nejkrásnější dny všem babičkám a dědečkům v buchlovickém Domově pro seniory. Nezapomněli jsme s přáním ani na všechny zaměstnance, kteří se o staré lidi starají.

Žáci 5. třídy s paní učitelkou Mikulíkovou napekli spoustu lineckého cukroví. S pečením se k nim i žáci z 8. třídy s paní učitelkou Šmolovou. Společně pak i s šesťáky vyrobili na 200 balíčků sladkostí ozdobených krásnými přáníčky. V pátek se pak páťáci vydali své dárečky do domova předat osobně.

V domově jsme se setkali i s dětmi z naší mateřské školy, které babičkám a dědečkům přinesly svá přáníčka, a tak se do projektu také zapojily.

Věříme, že jsme všem obdarovaným udělali radost, ale největší radost z tohoto počinu máme my všichni, kdo jsme se na tomto projektu podíleli.