Adventní stezka „Půjdem spolu na Barborku“

Protože nám letos nebylo přáno strávit pospolu čas na tradičním jarmarku a vyhlížet společně příjezd mikulášské družiny, přemýšleli jsme nad nějakou alternativou nabídky předvánočního programu rodinám s dětmi. Něco, co by bylo distanční, bezkontaktní, ale ne on-line – mluvou současného vzdělávání. Na stříbrnou sobotu a neděli jsme se tedy rozhodli připravit pod Buchlovem vycházkový okruh inspirovaný adventem a nadcházejícími Vánoci.

Cestou čekalo na děti s rodiči několik zastavení. Připomněli jsme si, jak se slavily Vánoce ve starých Buchlovicích nebo staré zvyky a pověry, které se s adventní dobou pojily a dnes už se udržují jen některé z nich. Místní pan farář Rudolf Chmelař připravil zamyšlení nad duchovním poselstvím adventu a navedl nás k zastavení se a zauvažováním nad kouzlem a důležitostí přítomného okamžiku.

O něco níže děti dostaly návod, jak v zimě připravit ptačí hostinu z prosa, loje a borových šišek. Na nejvyšším bodu okruhu, na Barborce, jsme si vzpomněly na seniory z místního domova. Od dětí se sešlo téměř pět desítek přání pevného a spokojenosti. Samotná přáníčka přidáme k těm z mateřské školy a poputují za svými adresáty udělat radost, když už tam nemůžeme se školkou jít koledovat, jak to každý rok děláváme.

Pod Čertovým sedlem jsme si připomněli místního rodáka – cukráře Cypriana Šika. A protože dobře víme, že by to nebylo ono si o voňavých a lahodných perníčcích jen přečíst, čekal na tomto zastavení na děti koš perníkových hvězdiček, které jim upekli jejich starší spolužáci z druhého stupně.

Posledním překvapením byla obrazová galerie, ve kterou se proměnila rytířská cesta. Svoje práce tam vystavovali malíři z naší školky a z prvního stupně základní školy. Z kmenů stromů se na nás usmívali andělé, zubili čerti a sněhuláci vyhlíželi sněhová mračna.

Měli jsme radost z účasti a věříme, že jsme napomohli příjemně strávit čas v přírodě a dodali jsme trošku předvánoční nálady. A za rok zase na jarmarku!