3. třída navštívila úřad městyse Buchlovice

Naše 3. třída se v hodinách Prvouky právě učí o městě, kde žijeme. A kde se nejlépe učí o fungování úřadu městyse Buchlovice než právě na tomto úřadu.

Návštěva 3. třídy na úřadě městyse Buchlovice

Paní starostka Mgr. Pavla Večeřová nás srdečně přijala a prošla s námi všechny kanceláře, a povyprávěla, co se na kterém odboru dělá a čím se zabývá.

Děti zaujal Stavební úřad, kde jim pan Ing. Dvořan ukázal archiv s plány domů, třeba právě jejich číslem popisným.

Návštěva 3. třídy na úřadě městyse Buchlovice

Potom se děti usadily do zasedací místnosti městyse a paní starostka i s panem místostarostou Bořkem Žižlavským nám ochotně odpovídali na naše zvídavé otázky.

Návštěva 3. třídy na úřadě městyse Buchlovice

Nejvíce nás děti zajímalo, jak se městys stará o čistotu a třídění odpadů, proč se kácí staré stromy a co se plánuje v budoucnu v Buchlovicích budovat.

Návštěva 3. třídy na úřadě městyse Buchlovice